Aktiv moro er et verktøy for å oppnå aktivitet og bevegelsesglede i hverdagen.

 

Tanken bak denne aktivitetspakken er å gjøre det enklere for de ansatte å sette i gang fysiske aktiviteter, samtidig som de på en lett og leken måte fremmer bevegelsesglede for barna i barnehagen. En stor andel barn er for lite aktiv i løpet av dagen, som barnehagepersonell har vi et stort ansvar i forhold til dette. Aktiv moro bidrar til økt fysisk aktivitet, bevegelsesglede, trening av sosial kompetanse, økt mestringsfølelse, trivsel, et godt fellesskap og overføring av barnekultur.

Pakkens innhold:

  • Plakat for innendørs bruk, for store barn – 15 aktiviteter.
  • Plakat for innendørs bruk, for små barn – 9 aktiviteter.
  • Plakat for utendørs bruk – 15 aktiviteter.
  • Totalt 39 aktivitetskort med beskrivelse av aktivitetene.
  • Skruer til oppheng av plakat.
  • Oppheng til aktivitetskortene.
Det er også mulig å bestille de tre plakatene med tilhørende kort hver for seg.
Fakturagebyr kommer i tillegg til den oppgitte prisen.
Vi leverer pakkene personlig i Alta, for sending av pakker kommer fraktkostnader i tillegg.

Tanken bak Aktiv moro

Barn som tidlig venner seg til å være i fysisk aktivitet vil dra med seg en rekke fordeler inn i voksenlivet, både helsemessig og sosialt. Aktiv moro er et verktøy for å aktivisere barn og ansatte i barnehagen. Vi vet at aktive voksne gir aktive barn, derfor har vi en viktig oppgave i vår rolle ovenfor barna.

Tanken bak Aktiv moro er at det skal være enklere for de ansatte å sette i gang fysiske aktiviteter og fremme bevegelsesglede. Aktiv moro inspirerer barna til å være fysisk aktiv og fryde seg i kroppslig lek. Når plakatene og kortene henger fremme og er godt synlig for barna er det alltid et repertoar av leker tilgjengelig, og det blir lett for dem å etterspørre leker.

Det er viktig at de ansatte bruker pakken aktivt for å fremme fysisk aktivitet og bevegelsesglede hos hvert enkelt barn. Det er viktig å være bevisst på hvilke barn som melder seg på med en gang, og hvem som trekker seg unna. Det er vår oppgave som ansatte å tilrettelegge slik at alle har mulighet til å være med på aktivitetene. Det kan være nødvendig å dele opp i mindre grupper ved noen anledninger. Ved å se hvert enkelt barn på det nivået de er, er det lettere å hjelpe dem inn i leken, og dermed gi dem mulighet til å øke mestringsfølelsen. Å oppleve mestring er avgjørende for blant annet læring, trivsel og utvikling. Gjennom felles aktiviteter styrker vi relasjonene mellom voksen-barn og barn-barn.

Aktivitetsplakatene

Pakken innholder tre ulike plakater, en for utendørs bruk, en for småbarn inne på avdeling og en for store barn inne på avdeling eller fellesrom.

Plakatene som er 50x70cm er et blikkfang i seg selv. Fargene og symbolene frister til lek og det er lett for barna å fortelle eller peke ut aktiviteter de ønsker å gjennomføre.

Alle plakatene er laget i et materiale som tåler utendørs bruk like godt som innendørs bruk. De tåler vann og er laget for å vare. Plakatene festes ved hjelp av skruer og maljer som er plassert i hvert hjørne. Slik henger de godt fast på veggen til en hver tid.
aktivmoro-uteplakat

Aktiv moro – utendørs

Aktiviteten i denne plakaten egner seg best for utendørs bruk ettersom de krever en del plass.
Med så mange varierte aktiviteter er det lett for alle barna å finne noen favoritter.
For å gjennomføre aktiviteten kan man være alt fra to barn, til hele barnegruppa. Når de ansatte er aktive er det lettere for barna å bli kjent med lekene, noe som igjen fører til at ønske om å delta blir større. Jo bedre barna blir kjent med lekene, jo lettere er det å hive seg med. Vi har stor tro på at økt mestringsfølelse fører til at flere ønsker å delta ofte. Ved å være bevisst rundt bruken av aktiv moro vil man på en fin måte øke samholdet og skape en god fellesskapsfølelse i barnegruppa.

Aktiv moro – innendørs for småbarn

Aktivitene i denne plakaten egner seg godt for de minste barn.
Aktivitetene stimulerer til motorisk utvikling, gir barna god språklig trening, bygger relasjoner, gjør barna kjent med omgivelsene, utfordrer motorikken og øker samholdet i gruppa. Vi vet jo at grunnlaget for gode vaner legges tidlig, det er derfor viktig å legge til rette for fysisk aktivitet for de aller minste. Ved hjelp av Aktiv moro fremmer vi bevegelsesglede på en naturlig og leken måte. Aktivitetene i denne plakaten kan også lekes utendørs.

Aktiv moro – innendørs for store barn

Aktiviteten i denne plakatene egner seg godt på avdeling for større barn.
Ved å gjennomføre aktivitetene i Aktiv moro jobber vi tverrfaglig gjennom felles aktiviteter, og vi er innom flere fagområder i rammeplanen. Barna får god trening i sosial kompetanse ved at de må forholde seg til regler, øve på å håndtere egne følelser, samarbeide, vente på tur, inkludere alle i et fellesskap, støtte hverandre, hjelpe til og lære hvordan vi snakker til hverandre med gode og positive tilbakemeldinger.

 Aktivitetskortene

Til hver av plakatene følger det med beskrivelse på aktivitetene.
Kortene skal henge ved siden av plakaten, og gjør det da lett for de voksne å delta aktivt sammen med barna, uansett om man har jobbet i barnehagen i to uker eller i fem år. I begynnelsen vil kortene være til hjelp slik at dere lærer reglene i leken. Etterhvert som barna blir bedre kjent med aktivitetene vil det være lettere for dem å selv ta initiativ til å starte leken.

Kortene er laget for å tåle vann og hyppig bruk. Det følger med oppheng til kortene slik at disse kan festes på vegg like ved plakatene.

Bestillingsskjema

Bestill aktivitetspakken ved å fylle ut følgende skjema:


Hvilken pakke ønsker du?

PAKKE 1: Alle plakatene med tilhørende kort (1790 eks. mva) PAKKE 2: Utendørs (790 eks. mva) PAKKE 3: Innendørs småbarn (690 eks. mva) PAKKE 4: Innendørs store barn (790 eks. mva)


Dersom du ikke får tilbakemelding på e-post rett etter bestilling, send oss en e-post (post@aktivitetspakken.no).

Menneskene bak aktivitetspakken

fri5992-2

Cecilia Johansen

Designer og produktutvikler
Cecilia var ferdigutdannet som barnehagelærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2015 og har jobbet i barnehage siden 2010. I 2015 var hun også med på å starte egen bedrift, Frikant Mediedesign. Cecilia står for all design tilhørende aktivitetspakken, og har sammen med Liss utviklet produktet. Å kunne kombinere jobben i egen bedrift med prosjekter som omhandler barn er midt i blinken for Cecilia. Iveren etter å skape noe og engasjementet for barns utvikling og læring passer godt sammen.
fri6030-2

Liss Guddingsmo

Initiativtaker, idè- og produktutvikler
Liss var ferdigutdannet som barnehagelærer ved Høgskolen i Bergen i 2001. Hun har jobbet som assistent, pedagogisk leder og vært styrer siden 2005. Liss holder også kurs for ansatte i barnehager og for foreldre gjennom Guddingsmo – Kurs og foreldreveiledning. Liss har et stort engasjement og brenner for de ansattes rolle i barnehagen. Bevisstgjøring og refleksjon i forhold til hvordan vi forvalter vårt ansvar i hverdagen er noe hun setter høyt. Hun er opptatt av hva hver og en av oss kan bety for barn og foreldre i barnehagen. Nøkkelen ligger i gode relasjoner.

Start typing and press Enter to search